Πράττουμε ως σύνολο
Πιστεύουμε στη δύναμη της ομάδας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

T

ο Σωματείου Εργολάβων Υπεργολάβων Βορειοανατολικής Χαλκιδικής Δήμου Αριστοτέλη, (ΣΕΥΔΑ) ιδρύθηκε τις 2 Σεπτεμβρίου 2015 με έδρα το Παλαιοχώρι του Δήμου Αριστοτέλη και δικαίωμα εγγραφής βάση καταστατικού, όλων των εργολάβων και υπεργολάβων, των ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου και των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης του τόπου μας. Το Σωματείο μας απαρτίζεται από 45 μέλη, τα οποία απασχολούν στις επιχειρήσεις τους 600 εργαζομένους.

Σκοπός του Σωματείου τυγχάνει, η ηθική πάνω απ’ όλα και στη συνέχεια υλική προαγωγή των εργολάβων, υπεργολάβων, των ιδιοκτητών μηχανημάτων και φορτηγών της περιοχής μας, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η διασφάλιση της προτεραιότητας ανάληψης και εκτέλεσης του κύριου όγκου των εργασιών της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» από τα μέλη του Σωματείου μας.
Όλες οι κινήσεις του Σωματείου, μας καθορίζονται από ένα σαφές και αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο αξιών, βάση των οποίων προσεγγίζουμε κάθε μας στόχο.

Για τους λόγους αυτούς, το Σωματείο μας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και λειτουργεί με αμεσότητα και υπευθυνότητα, για το κοινό καλό όλων μας!
Η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη και φυσικά η ευαισθησία για το περιβάλλον και το τοπικό μας οικοσύστημα, είναι οι βασικές αξίες που καθοδηγούν τις καθημερινές μας δράσεις και τις οποίες όλα τα μέλη του Σωματείου μας σέβονται και μοιράζονται μεταξύ τους.

Το Σωματείο μας, εκτός από τις σημαντικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους επαγγελματίες του κλάδου που εκπροσωπεί, οφείλει να ανταποκριθεί πλήρως και στις προκλήσεις της εποχής μας, αποτελώντας έναν αξιόπιστο πυλώνα σταθερότητας δίπλα στην τοπική κοινωνία, που δρα με υπευθυνότητα και έχει ως βασική του αρχή, το κοινό συμφέρον του τόπου.

ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ

«ΕΜΕΙΣ»

Ο Στοχος μας

Καθώς έχουμε τονίσει επανειλημμένως, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η επένδυση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας.

Συνεπώς ο βασικός στόχος του σωματείου μας είναι η εύρυθμη λειτουργία των μεταλλείων στις Σκουριές Χαλκιδικής καθώς η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» υλοποιεί όλες τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της και φυσικά η διασφάλιση της προτεραιότητας ανάληψης και εκτέλεσης του κύριου όγκου των εργασιών της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» από τα μέλη του Σωματείου μας.

Κατανοούμε πλήρως τις περιβαλλοντολογικές ανησυχίες κάποιων συμπολιτών μας και τους διαβεβαιώνουμε, ότι εμείς οι ίδιοι πρώτοι απ’ όλους, αταλάντευτοι από τις βασικές μας αρχές, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ να διεκπεραιωθεί κανένα έργο το οποίο είναι ενάντια στις περιβαλλοντικές αξίες του τόπου μας!

Εύρυρμη λειτουργία των Μεταλλίων
95%
Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις
100%
Διασφάλιση προτεραιότητας των μελών μας
98%
Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιοχής μας
100%

ΤΟ ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το σωματείο και αποφασίζει για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του καθώς και για ό,τι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Σωματείο μας διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο βάση του καταστατικού του Οκτωβρίου 2015 και τα μέλη που το απαρτίζουν είναι τα εξής:

 • Παπαγιάννης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
  Πρόεδρος
 • Λαμπράκης Γεώργιος του Ζαφειρίου
  Αντιπρόεδρος
 • Καραγιάννης Κωνσταντίνος του Λάσκαρη
  Γεννικός Γραμματέας
 • Μπουζιάς Νικόλαος του Βασιλείου
  Ταμίας
 • Ξύστρος Χρήστος του Νικολάου
  Υπεύθυνος Τύπου & Επικοινωνίας

Κατεβάστε το έντυπο του Σωματείου μας

Σε ηλεκτρονική μορφή (PDF)