«Ανήκουμε» στην Τοπική Κοινωνία
Εργαζόμαστε για το κοινό καλό όλων μας

Με σεβασμό στην Τοπική Κοινωνία
για την βιώσιμη ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ό

πως ήδη γνωρίζετε, ο βασικός στόχος του σωματείου μας είναι η εύρυθμη λειτουργία των Μεταλλείων στις Σκουριές Χαλκιδικής, πράγμα που συνεπάγεται ότι οι δραστηριότητές τους, επιβάλλεται να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ο Δήμος Αριστοτέλη, έχει πληθυσμό 18.246 κατοίκους και αποτελείται από 16 τοπικά διαμερίσματα. Η επένδυση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές στο δήμο Αριστοτέλη, είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία Interview για λογαριασμό του Βεργίνα TV και διεξήχθη το διήμερο 30-31/3/2015 σε δείγμα 600 ατόμων του Δήμου Αριστοτέλη, οι ντόπιοι εκτιμούν ότι θα είναι αρνητικό για τον τόπο εάν σταματήσει η επένδυση. Πιο συγκεκριμένα, το 62% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει την επένδυση στις Σκουριές ενώ το 34% απαντά ότι δεν πρέπει να γίνει η επένδυση. Επιπλέον, το 59% των ερωτηθέντων δηλώνει υπέρ της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, με το 37% να είναι αντίθετο.

Ταυτόχρονα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (62%) θεωρεί ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον τόπο αν σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο η επένδυση. Ακόμη, το 64% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η τοπική οικονομία ωφελείται από την επένδυση ενώ το 31% εκτιμά ότι ζημιώνεται.
Η δημοσκόπηση αυτή, απλά επιβεβαιώνει τις ανησυχίες όλων μας για τις αρνητικές συνέπειες που θα υποστεί η περιοχή μας, σε περίπτωση εκπόνησης διαδικασίας ακύρωσης της σύμβασης με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στις Σκουριές, καθώς αποτελεί τον κύριο πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής μας οικονομίας.

Η ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής τα τελευταία χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επενδύσεις της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», που παρ’ όλη την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, ενεργεί ως εγγυητής ανάπτυξης και οικονομικής σταθερότητας προσφέροντας τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία.
Οι παρακάτω δείκτες, αποτυπώνουν τον ρυθμό ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας και αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της επένδυσης της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές της Χαλκιδικής.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ

«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

Συνέπειες κλεισίματος του Μεταλλείου στις Σκουριές

Το Σωματείο Εργολάβων Υπεργολάβων ΒΑ Χαλκιδικής, αριθμεί 45 μέλη τα οποία απασχολούν στις επιχειρήσεις τους 600 εργαζομένους. Με την παύση των εργασιών στις Σκουριές, αναγκαστήκαμε να απολύσουμε τους 360 από αυτούς, καθώς δεν υπήρχε πλέον αντικείμενο εργασιών.
Εκφράζουμε κραυγή αγωνίας και διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους ότι σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην έκδοση των αδειών έως τα τέλη Μαρτίου του 2016 ως οφείλει, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος παύσης εργασιών και στα εργοτάξια Ολυμπιάδας και Μαντέμ Λάκκου.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να αναγκαστούμε να απολύσουμε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούμε στις επιχειρήσεις μας, με ότι αυτό συνεπάγεται στην τοπική και Εθνική οικονομία.
Πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους πως σε περίπτωση εκπόνησης διαδικασίας ακύρωσης της σύμβασης με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» και ακύρωση της επένδυσης στις Σκουριές, οι συνέπειες που θα υποστεί η περιοχή μας αλλά και η Εθνική Οικονομία, δεν είναι απλά αρνητικές, αλλά «καταστροφικές».

  • Τεράστια οικονομική ζημία του Δημοσίου, εξαιτίας της ακύρωσης της Σύμβασης παραχώρησης (ρήτρες, αποζημίωση προς την Εταιρεία).
  • Τεράστια απώλεια εσόδων του Κράτους και των Δήμων της περιοχής που βρίσκονται τα μεταλλεία.
  • Κατακόρυφη μείωση της απασχόλησης της περιοχής με ότι αυτό συνεπάγεται στην Τοπική Οικονομία.
  • Παύση όλων των έργων και των επενδύσεων περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης της περιοχής.
  • Κατακόρυφη μείωση της κίνησης τωνχωριών της περιοχής με άμεση επιδείνωση του Δημογραφικού δείκτη.

Η βιώσιμη ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

Κατεβάστε το έντυπο του Σωματείου μας

Σε ηλεκτρονική μορφή (PDF)