Το Περιβάλλον…

είναι η προτεραιότητα όλων μας

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΑΣ

Απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον που μας φιλοξενεί όλους.

H

προστασία του Περιβάλλοντος, αποτελεί δομικό συστατικό της φιλοσοφίας μας, και καθοριστικό παράγοντα για τις δραστηριότητες του σωματείου μας.
Όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά, οφείλουμε να αξιοποιούμε τις περιβαλλοντολογικές μας ευαισθησίες με ουσιαστικές πράξεις, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στον τόπο που μας φιλοξενεί όλους.
Ως εκ τούτου, το σωματείο μας παρακολουθεί στενά και σε καθημερινή βάση, τις περιβαλλοντολογικές αποδόσεις της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και επεμβαίνει άμεσα όπου θεωρείται αναγκαίο!

Όπως έχει γίνει επισήμως γνωστό από τις εκθέσεις περιβαλλοντολογικής απόδοσης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, επιτελείται τεράστιο έργο «περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και αποκατάστασης του Συστήματος» στο νομό Χαλκιδικής.
Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός από τον Απρίλιο του 2013 πληροί όλες τις προδιαγραφές και είναι σε συμφωνία με το πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης ISO 14001. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις δράσεις της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, ορισμένες εκ των οποίων είναι και πρωτοποριακές στον χώρο, καθώς η εταιρεία επενδύει τεράστια ποσά στον τομέα αυτό.

Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» μας έχει δείξει δείγματα γραφής

  • Δείγμα γραφής της εταιρείας, αποτελεί η επιλογή της για τον καθαρισμό της Ολυμπιάδα πριν ακόμη ξεκινήσει το επενδυτικό της πλάνο.
  • Η επιλογή επίλυσης του ζητήματος των όξινων νερών και ο σχεδιασμός του έργου των Σκουριών, δίνοντας προτεραιότητα στη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο περιβάλλον.
  • Η Ανακύκλωση του 86% των αποβλήτων που προέκυψαν από τις δραστηριότητές της.
  • Η μεταφορά Φυτικής Γης συνολικού βάρους 7.800 τόνων, για εργασίες αποκατάστασης στην παλαιά λίμνη τελμάτων.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, για τον έλεγχο της ποιότητας των εδαφών, των υδάτων, της ατμόσφαιρας και των εκπομπών θορύβου και δονήσεων.
  • Παράλληλη αποκατάσταση των περιοχών που ολοκληρώνονται τα επιμέρους έργα.
86%
Ανακύκλωση Αποβλήτων
7.800 τόνοι
Φυτική γη
Για αποκατάσταση

Φυτική Γη για απόκατάσταση

31.5τ
Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου

Κατεβάστε το έντυπο του Σωματείου μας

Σε ηλεκτρονική μορφή (PDF)

Το Σωματείο μας στη διάθεση της Πολιτείας

Ο κώδικας δεοντολογίας που καθοδηγεί τα μέλη του σωματείου μας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην κοινωνική συνεισφορά.
Σε συναντήσεις μας με τον Δήμαρχο Αριστοτέλη και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, έχουμε επισημάνει ότι σε οποιαδήποτε θεομηνία δοκιμασία ή έκτακτη κατάσταση βρεθεί η περιοχή μας, τα μηχανήματα του σωματείου μας είναι στη διάθεση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, συνεισφέροντας έμπρακτα στην τοπική μας Κοινωνία.